ادبیات فارسی

دستورزبان فارسی دوره اول متوسطه

نکته ی درس۱۰ انواع ماضی

دوستان باری بردل  هستندنه یاری هم دل(ماضی ساده )

آن چه به ما در شناخت افراد یاری میرساندمشورت با پدر و مادر  است(ماضی استمراری)

ماضی نقلی:رویدادی که در زمان گذشته اتفاق افتا ده  و آثار و نتایج آن پا برجاست.

مثال:هم نشینی با دوست بدبه تجربه ثابت شده است.

ماضی  بعید:رویدادی که در گذشته پیش از رویدادی دیگر رخ داده است.

مثال:داستان هم نشینی بادوست خوب را در کتابی خوانده بودم.

ماضی التزامی:رویدادی که درگذشته با شک"تردید"آرزوهمراه می باشد.

مثال:شایدسگ  اصحاب کهف  آدم شده باشد.

نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۰| ساعت 20:37| توسط رحیمی|قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت