ادبیات فارسی

دستورزبان فارسی دوره اول متوسطه

فارسی دری نسبت به زبا ن های فارسی باستان و میانه چنان تغییر یافته که فهم آن دونیاز به تحصیلات خاص دارد. خود فارسی دری در طول حیات هزار و دویست ساله خویش دست خوش تحول بوده است .

   فهم زبان رودکی و فردوسی اگرچه برای فارسی زبانان امروزه چندان دشوارنیست اما نمی توان     بی آ شنایی با نکات دستوری  آن زبان رابه خوبی دریافت.

                                             کاربرد کهن( فعل)

حذف شناسه از آخرین فعل به قرینه ی جمله یا جمله های قبلی و بندرت جمله ی بعدی .

مثل  :     ماتم  پسر سخت نیکو بداشت  و هر خردمند که این شنید بپسندید و جای ان بود.

در بازگردانی یک متن کهن به متن امروزی در ساخت فعل  تغییر پدید می آید.

مثال      نماز کردی..............نماز می خواند.

در جابجایی اجزای جمله تغییر پدید میاید .

مثال    مادر حسنک زنی بود سخت جگراور.................مادر حسنک زنی سخت جگر آور بود.

و واژ ه ها به واژه های دیگری تبدیل می شوند.

مثال          جگرآور...............شجاع

ممکن است یک متن یا نظم باشد با نثر و نظم انواعی دارند. نثر را به نثر تاریخی و نثر امروزی می توان تقسیم کرد نمونه هایی از نثر تاریخی مثل متن الهی نامه بلا از دوست عطا است پس از عطا نالیدن خطا ست.ونثر امروزی مثل ((در فرهنگ ما موفقیت یا شکست فرزندان حاصل تربیت والدین  تلقی می شود.))

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰| ساعت 13:12| توسط رضایی|قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت